Carl Johnny Bygg AB är en liten snickerifirma som är etablerad i Uppsala län. Vi startade våren 2006 med ett samarbete med Ekohus i Uppsala. Vi har sedan dess utökat vår kundkrets som sträcker sig från privatpersoner till andra företag inom byggbranschen .

Om du behöver hjälp med t.ex altanbygge, panelbyte eller varför inte ett nytt hus eller garage, ta gärna kontakt med oss för frågor och kostnadsförslag på ditt nästa byggprojekt.

Vi innehar utbildningar och genomgått kurser inom

  • Bas P
  • Arbetsmiljösamordnare
  • Utbildning till Byggnadsställningar

enligt Arbetsmiljöverkets krav på utbildning med föreskrift AFS 2004:4 Ställningar” § 15 för ställningar upp till nio meter

  • Lift och mobilkran-utbildning, AFS 2006:6 § 29

Sedan 1 juli 2008 skall företag inneha en dokumenterad utbildning som skall styrkas med ett utbildningsbevis

  • Heta arbeten

giltig till sept 2019

Johnny Riihiaho

Johnny Riihiaho